Online Cursus Excel 2007 Level 1, 2 en 3 NL

Bestel de cursus Excel 2007 level 1,2 en 3      Meer informatie cursus Excel 2007 level 1,2 en 3


Excel 2007 NL Volledige training
Geschatte tijd: 21:00 uur
Licentieduur : 1 jaar na aankoop
17 Modules - 135 rubrieken


1. Ontdek Excel, vul een tabel in
De basisfuncties van Excel: voer uw eerste handelingen uit, zoals een werkmap openen
en opslaan, gegevens invoeren en bewerken, etc.


Totaal aantal vragen per module:9

1.Spreadsheet algemeen
2.Werkomgeving algemeen
3.Een werkmap openen
4.Verplaatsing in een werkmap
5.Gegevens invoeren
6.De celinhoud wijzigen
7.Cellen selecteren en wissen
8.Een bewerking annuleren en herstellen
9.Een werkmap opslaan

2. Maak uw eerste berekeningen
Rekenen is één van de hoofddoelstellingen van een spreadsheet. Leer met eenvoudige formules te werken.

Totaal aantal vragen per module:4

1.Een rekenformule invoeren
2.Berekening van een som of een andere eenvoudige berekening
3.Een percentage berekenen
4.Kopiëren naar naastgelegen cellen

3. Verzorg de op maak van uw gegevens
Laat uw tabel sterker uitkomen door uw gegevens op een aantrekkelijke manier weer te geven:
financieel symbool, tekstkleur, randen, etc.

Totaal aantal vragen per module:7

1.Eenvoudige getalnotaties
2.Een thema toepassen
3.De opmaak van tekens
4.Lettertype en tekengrootte
5.Cellen uitlijnen
6.De kleur van de cellen
7.Celranden

4. Een werkmap maken, afdrukken
Uw eerste stappen met Excel: uw werk afdrukken, een nieuwe werkmap maken.

Totaal aantal vragen per module:3

1.Pagina-indeling
2.Afdrukvoorbeeld en afdrukken
3.Een nieuwe werkmap maken

5. Efficiënter werken met Excel
Voordat u met uitgebreide tabellen gaat werken, dient u eerst een aantal eenvoudige basisopdrachten te beheersen, zoals: weergave, kopie, kolombreedte, absolute verwijzing, rij invoegen, cellen verplaatsen, een systeemdatum invoegen, etc.

Totaal aantal vragen per module:12

1.In- en uitzoomen
2.Kolombreedte/rijhoogte
3.Rijen, kolommen en cellen invoegen of verwijderen
4.Cellen verplaatsen
5.Kopiëren naar niet-naastgelegen cellen
6.Snel de opmaak van een cel kopiëren
7.Cellen samenvoegen
8.Afdrukstand
9.Meerdere regels in een cel weergeven
10.Celstijlen
11.Een absolute verwijzing in een formule
12.Rekenresultaten kopiëren

6. De bladen van uw werkmappen aanpassen
De werkbladen van uw Excel-werkmap vormen onmisbare elementen van uw
gegevensbeheer. Leer hier hoe ze te noemen, te verplaatsen, in te voegen, etc.


Totaal aantal vragen per module:3

1.Naam van een werkblad, kleur van de tab
2.Werkbladen invoegen, verwijderen en achtergrond instellen
3.Een werkblad verplaatsen, kopiëren en verbergen

7. Evolueren naar ingewikkelde tabellen
U zult al gauw geneigd zijn uw tabellen verder te ontwikkelen om de lay-out aan te passen of om wat ingewikkeldere berekeningen uit te voeren: gegevens sorteren, een voorwaarde stellen, een systeemdatum invoegen, etc.

Totaal aantal vragen per module:9

1.Systeemdatum en datumnotatie
2.Eenvoudige voorwaarde
3.Aangepaste notatie
4.Een voorwaardelijke opmaak toepassen
5.Het beheren van voorwaardelijke opmaak
6.Een tabel sorteren
7.Naam voor een cellenbereik
8.Validatiecriterium
9.Kolom/rij op het scherm blokkeren

8. Afdrukken met oog op communicatie
Tabellen kunnen nog zo mooi zijn op het scherm, ze zijn ervoor bestemd om afgedrukt te
worden. Maak u vertrouwd met de functies waarmee u ze succesvol kunt afdrukken.


Totaal aantal vragen per module:5

1.Titels van kolommen en rijen herhaald afdrukken
2.Items op een werkblad verbergen
3.Afdrukbereik
4.Pagina-einde
5.Koptekst en voettekst

9. Presenteer uw cijfers in grafiekvorm
Sommige gegevens komen het beste tot hun recht als ze in grafiekvorm worden
weergegeven. Ontdek de Excelfuncties voor het maken en aanpassen van een grafiek.


Totaal aantal vragen per module:12

1.Een grafiek maken en verplaatsen
2.Een grafiek beheren
3.Grafiekelementen selecteren
4.Elementen toevoegen of verwijderen
5.Opmaak van grafiekelementen
6.Tekstelementen van de grafiek wijzigen
7.Legenda en tekengebied
8.Gegevensreeksen en grafiekassen
9.Reeksen beheren
10.De opties van grafiektypen
11.Beheer van grafieksjablonen
12.Een grafiek afdrukken en de pagina-indeling bepalen

10. Verfraai uw tabellen
Een aantal eenvoudige opdrachten om uw aanvankelijk sobere gegevens in grafische
objecten (tekeningen, tekstvlakken, afbeeldingen) op te vrolijken

Totaal aantal vragen per module:11

1.Een grafisch object ontwerpen
2.Objecten selecteren en wissen
3.Objecten kopiëren en verplaatsen
4.De grootte van een grafisch object bepalen
5.Een tekstvak bewerken
6.Een tekening bewerken
7.Tekenobjecten opmaken
8.Een afbeelding invoegen
9.Afbeeldingen beheren
10.Objecten draaien en uitlijnen
11.De overlapping van objecten

11. Efficiënter omgaan met de spreadsheet
Baat de geavanceerde functies van Excel uit om in efficiency te winnen, nu u de
onmisbare basisopdrachten van Excel beheerst.

Totaal aantal vragen per module:10

1.Gegevens converteren
2.Gegevensreeksen maken
3.Cellenbereik in een functie
4.Rijen met subtotalen
5.Gegevens indelen in een overzicht
6.Aangepaste weergave: weergaven
7.Aantekeningen aan een cel toevoegen
8.Formules controleren
9.Formules evalueren
10.Venster Controle

12. Haal het beste uit uw gegevenstabellen
Zodra uw tabel eenmaal ingevuld is, kunt u de gegevens manipuleren door ze te filteren, te sorteren,
op te halen… Als u deze Excelfuncties beheerst, heeft u geen speciaal databasebeheerprogramma nodig.

Totaal aantal vragen per module:9

1.Een tabel maken en beheren
2.Een tabel opmaken
3.Automatische berekeningen in een tabel
4.Automatisch filteren
5.Aangepaste filters
6.Lege waarden en dubbele waarden
7.Criteriumbereik
8.Rijen filteren en kopiëren met een criteriumbereik
9.Statistieken met criteriumbereik

13. Kruis uw gegevens
Eén van de sterke kanten van Excel, dus maak gebruik van de kruistabellen.

Totaal aantal vragen per module:5

1.Draaitabel
2.Een draaitabel wijzigen
3.Een draaitabel selecteren, kopiëren, verplaatsen en wissen
4.Een draaitabel indelen en opmaken
5.Draaigrafiek

14. Kies de juiste formule
Allerlei soorten berekeningen die tekst, datum, uur, matrix, voorwaarden, etc. betreffen.
Maar ook hulpfuncties bij berekeningen zoals de oplosser.


Totaal aantal vragen per module:14

1.Zoektabel
2.Functies Tekst
3.Tijden berekenen
4.Datums berekenen
5.Voorwaarde met EN, OF, NIET
6.Geneste voorwaarden en voorwaardelijke functies
7.Matrixformule
8.Berekeningen met kopieën
9.Samenvoegen
10.Financiële functies
11.Tabel met dubbele invoer
12.Doelzoeken
13.De oplosser
14.Scenariobeheer

15. Ontdek nieuwe functies
Ontdek nieuwe, vaak eenvoudig eigen te maken functies op uiteenlopende gebieden
zoals: gegevensverwerking, display, werkmapbeheer, etc.

Totaal aantal vragen per module:11

1.Zoeken en vervangen
2.Spellingcontrole
3.Hyperlink
4.Een thema maken en aanpassen
5.Een sjabloon maken en gebruiken
6.Een sjabloon bewerken en verwijderen
7.Overdracht, export : PDF, XPS, e-mail en Webpagina
8.Excel-bestanden converteren
9.Gegevens importeren
10.Geïmporteerde gegevens bijwerken en beheren
11.Eigenschappen van een werkmap

16. Werkmappen delen op een veilige manier
Excel biedt verschillende functies om uw gegevens op een veilige manier te delen:
werkmap delen, maar ook beveiligen, samenvoegen, handtekening, etc.


Totaal aantal vragen per module:7

1.Beveiliging van een werkmap
2.Cellen beveiligen
3.Een werkmap delen
4.Wijzigingen in een werkmap bijhouden
5.Werkmappen samenvoegen
6.Een document afwerken
7.Digitale handtekening

17. Om er nog meer van te weten te komen
Maak u vertrouwd met macro-opdrachten en ontdek de links tussen Excel en SharePoint.

Totaal aantal vragen per module:4

1.Macro-opdracht
2.Sharepoint-site
3.Werkmappen van een Sharepoint-site bewerken
4.Werkmapversies met Sharepoint beheren


Excl. BTW: € 90,00
Incl. BTW: € 108,90

Bestel de cursus Excel 2007 level 1,2 en 3      Meer informatie cursus Excel 2007 level 1,2 en 3

 

Overige Cursussen

POWERPOINT
WORD
OUTLOOK
ACCESS
OPEN OFFICE
 
goto E-Smart.nlgoto Beheren
Hosting.nl - Hosting en domeinnaamMijnHosting.nl - Hosting en domeinnaam